BOSNA I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

ODJEL REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OVOG SUDA BROJ RF-1188/06 Sarajevo 10.05. 2006.g.

 

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj R-I-7/90 od 13.6.1990 godine Upisana je u registar Udruženja Stranka Demokratske akcije, upis je izvršen pod reg. brojem 7, knjiga I dana 13.juna 1990 godine. Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj R-I-7/01 od 16.1.2002 godine, promjenjeno je sjedište Političke organizacije Stranke Demokratske akcije isto je u Sarajevu ulica Mehmeda Spahe broj 14. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj R-1/05 od 19.12. 2005 godine mjenjaju se Ciljevi i zadaci Stranke demokratske akcije isti su upisani:

  • očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitnosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica,
  • zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u evrposke i svjetske organizacije, -afirmacije bosanskog indetiteta kao zajendičkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine,
  • afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi, razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini, -demokratiju u društvenom političkom, životu i funkcioniranje pravne države,
  • afirmaciju ljudskih prava i slobodana,
  • slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama gradjana,
  • dosljedno provodjenje principa tržišne privrede, ravrnopravnost svih oblika vlasništva ,privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika,
  • odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva,
  • unapredjivanje socijalnih prava,
  • zalaganje za prava Bošnjaka u Sandžaku i zemljama regiona -razvijanje saradnje i jačanje veza sa BIH dijasporom i
  • afirmacija mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život.

Navedenim rješenjem lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Stranke demokratske akcije upisan je: Bakir Izetbegović – predsjednik stranke