Nakon uspješno realizovane izborne Skupštine na kojoj je za novog predsjednika GO SDA Gradačac jednoglasno izabran diplomirani politolog, Bahrudin Ahmetagić, noćas je u prostorijama Stranke demokratske akcije sa početkom u 18:00 sati održana i konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora.

Konstituiran je Izvršni odbor u sljedećem sastavu:

(1) Bahrudin Ahmetagić, (diplomirani politolog);

(2) Elvir Herčinović, (magistar pravnih nauka);

(3) Dr. sci. Mujo Imširović (magistar medicinskih nauka);

(4) Nedžad Bristrić (diplomirani ekonomista);

(5) Vehid Ramić (privrednik);

(6) Meho Pezerović;

(7) Mustafa Osmanović;

(8) Redžo Imširović;

(9) Semir Pašalić, (profesor filozofije i sociologije);

(10) Senad Husić (privrednik);

(11) Selma Sejdić (student Ekonomskog fakulteta);

(12) Mahir Turbić (inžinjer tehnologije);

(13) Armin Tokić, (Vijećnik);

(14) Nermin Mujčin, (magistar pravnih nauka);

(15) Ensara Osmančević, (inžinjer elektrotehnike);

(16) Nisad Ahmetašević (Team leader preduzeća TMD Cimos Ai, nogometni sudac);

(17) Indira Omeragić (diplomirani ekonomista, povjerenik Asocijacije žena GO SDA);

(18) Elvedin Hrnčić (inžinjer građevine, predsjednik Kluba vijećnika GO SDA)

(19) Asocijacija mladih.

Na konstituirajućoj sjednici za političkog sekretara GO SDA Gradačac imenovan je dugogodišnji član Stranke demokratske akcije Nedžad Bristrić, diplomirani ekonomista i uspješan gradačački poduzetnik.

Nakon slabih rezultata ostvarenih na proteklim lokalnim izborima, novi Izvrši odbor odlučno kreće sa novim aktivnostima i projektima od značaja za zajednicu, sa posebnim fokusom na mlade koji su, prepoznavši kvalitet novog saziva u velikom broju počeli pristupati u GO SDA Gradačac.