U Gradačcu, po nekim našim, internim procjenama, nekoliko desetina porodica svakodnevno živi u stanju naglašene socijalne potrebe. Mnoštvo je tu problema, od ovisnosti o alkoholu i drugim opojnim sredstvima, tabletomaniji, pokušajima suicida, apsolutno siromaštvo, invaliditet. Sramota je ovog grada da nemamo raspoloživ mobilni tim stručnjaka – pedagog/psiholog, socijalni radnik, pripadnik policijske uprave, patronažna sestra, koji će redovito obilaziti ove porodice, starati se o njihovim potrebama i pokušati zajednički sa njima doći do najboljih rješenja za njihove probleme.

Prema podacima sa kojima raspolažemo, posebno su ugrožene porodice iz ruralnih područja grada, iz mjesta nekoliko desetina kilometara udaljenih od centra.

Finansijska pomoć, pomoć u hrani i naturi nije dovoljna i ne donosi konkretne rezultate. Roditelji velikog broja ovih porodica trebaju druge vidove pomoći, neko ih mora obići, razgovarati sa njima, potrebna im je pravna, psihološka pomoć i podrška koju ne može zamijeniti jednokratna novčana pomoć, ili paket prehrambeno-higijenskih proizvoda. Moramo ući u suštinu problema, u srž, izvor siromaštva i loše socijalne slike, a to možemo samo uz rad mobilnog tima koji će terenskim posjetama činiti upravo to – ulaziti u suštinu problema, tražiti rješenje zajedno sa pojedincem i porodicom, te pomoći porodicama da izađu iz začaranog kruga siromaštva i stanu na noge. Ovakav projekat prijeko nam je potreban, ponajviše zbog naše djece, zbog omladine koja odrasta u ovim porodicama vrlo često odsiječenim od ostatka svijeta, zaboravljenim i potisnutim na margine društva. Dodajte i to da je naš narod po prirodi ponosan, da se ne vole žaliti, tražiti, što i ne treba da se dešava. Ne trebamo, ne smijemo dozvoliti da se bilo ko među nama požali na vlast, požali na nas. Mi smo ti koji prvi moramo doći njima i pokucati na vrata njihovih domova.

Stranka demokratske akcije zalagat će se za rješavanje ovog problema; zapravo, naša je moralna i ljudska dužnost insistirati da se iz budžeta grada finansira mobilna ekipa stručnjaka koja će posjećivati ove porodice, pomoći im da ostvare svoja prava, uputiti ih i pokazati načine kako da ih ostvare. To može biti zaseban mobilni tim, poseban pravni subjekt u okviru kog možemo planirati i rad mobilnog tima, a možemo finansijski potpomoći i rad našeg gradskog Centra za socijalni rad, čiji će uposlenici, uvjereni smo u to, prihvatiti tu dužnost i uz našu finansijsku potporu pokrenuti ovaj projekat.

Izrada socijalne karte lokalne zajednice sastavni je dio ove zamisli, i mi ćemo svoje obećanje, nakon prolaska u Gradsko vijeće, ako Bog da i ispuniti.