MO SDA KAMBERI – ODRŽAN RADNI SASTANAK

U MO SDA Kamberi je 28.09.2020. godine održan radni sastanak članova ogranka i predstavnika rukovodstva GO SDA Gradačac. Na sastanku je razgovarano o pripremama aktivnosti za predstojeće lokalne izbore i potrebama građana u ovoj mjesnoj zajednici u pogledu infrastrukturnih projekata koje bi bilo potrebno riješiti. Predstavnici mjesnog ogranka su istakli da je problem postojanja 2 privredna subjekta koji upravljaju vodovodom u ovoj mjesnoj zajednici jedan od ključnih i da je njegovo rješavanje prioritet u radu MO SDA Kamberi. “Rješavanje putne infrastrukture i asfaltiranje određenih pravaca je takođe jedan od prioriteta u budućem radu MO Kamberi. Ali pored ovih infrastrukturnih projekata, prioritet u našem radu će biti i vraćanje povjerenja mještana u ljude uopšteno, a pogotovo u ljude koji se bave politikom na lokalnom nivou” – izjavio je Mahir Džudžić, kandidat za gradsko Vijeće Grada Gradačac iz MO Kamberi.
Podpredsjednik GO SDA Gradačac Emir Huskić je ukratko predstavio platformu GO SDA Gradačac za predstojeće izbore sa posebnim osvrtom na probleme u ovom dijelu našeg grada.
“Mi evo počinjemo sa prvim krugom obilazaka naših ogranaka pred predstojeće izbore sa ciljem sagledavanja situacije i problema koje imamo u našim ograncima, u cilju što bolje pripreme za izbore. Na osnovu onog sto smo do sada čuli i vidjeli u nekoliko ogranaka pobjeda SDA na predstojecim izborima nije upitna” – izjavio je Huskić.